Friskola på kristen grund 

Segrande Liv Grundskola är en konfessionell friskola på kristen grund som funnits för över 30 år. Vi har verksamhet från förskoleklass till årkurs 9.

Kristen grund

Kristen grund innebär att vårt arbete bygger på kristna värderingar såsom:

  • Alla människor är lika värdefulla

  • Varje människa är unik och har en mening med livet

  • Varje person har gåvor och egenskaper som kan ge glädje och välsignelse till andra

  • Det är viktigt att förvalta det man har; jorden och naturen, sina tillgångar, sina förmågor, sina möjligheter, sin tid etc

  • Omsorg och respekt för varandra

Vi följer läroplan och kursplanerna för Lgr 22. 

Hög personaltäthet, trygg miljö nära samarbete med föräldrar/vårdnadshavare

Vi jobbar med mindre grupper vilket ger en hög personaltäthet och mer lärartid för varje enskild elev. Det ger också en större möjlighet för lärare att se de unika individerna i gruppen och stödja dem i deras behov och utmaningar.

Vi läser i B-form vilket innebär att olika åldersgrupper undervisas i samma klassrum och kan lära och ta nytta av varandra. Vi har lång erfarenhet av denna undervisningsform och svarar gärna på dina frågor om hur det går till. 

Med skola och skolgård som ligger på landet har vi möjlighet att erbjuda en trygg och kreativ miljö för eleverna. Hög personaltäthet och engagerad personal ger också en ökad trygghet.

Vi vill tillsammans med föräldrar/vårdnadshavare jobba för deras barns tillväxt och utveckling. Genom samtal, mailkorrespondens, möten, sociala medier och event skapar vi kontaktpunkter och möjligheter till en positiv och produktiv kommunikation och samarbete med hemmen och familjerna.

Perspektiv enligt läroplanen

Svensk skola ska se till att följande fem perspektiv genomsyrar utbildningen.

  • Entreprenörskap

  • Internationella perspektiv

  • Historiska perspektiv

  • Digital kompetens

  • Miljö och hållbarhet

Dessa perspektiv återfinns i uppgifter, diskussioner och grupparbeten i de olika ämnena. Utöver det är temadagar med inbjudna gäster, studiebesök, olika uppdrag och projekt på skolan eller på annan plats viktiga inslag för att utbilda i till exempel entreprenörskap och internationella relationer. Läs mer här om vad vi gjorde under läsåret 22/23.

Vår vision är att ge eleverna de livs- och kunskapsgrunder de behöver för att gå segrande genom livet.

Vår vision börjar med att GE. Generositet och givande är en viktig del av livet och vi vill att detta ska genomsyra vår verksamhet. Att ge av sin omsorg, glädje, kärlek, tid och engagemang till varandra. Som personal vill vi vara exempel för eleverna genom att också ha denna inställning till varandra. 

ELEVERNA är vårt fokus och det är för dem och deras utveckling som vi driver en grundskola och gör det vi gör.

När man bygger ett hus är byggandet av GRUNDEN en lång och ibland tung process som inte syns så mycket. Men när ovädret kommer och tiden går är det inte gardinerna eller tapeten som gör att huset består. En grund är något man faller tillbaka på, det är en stabil plats och en fast punkt när man möter utmaningar. Därför vill vi ge eleverna grunder av både liv och kunskap. 

Vi vill att varje barn ska kunna vara en segrare i livet! 

Liv – Lärande – Utveckling

Livet är en underbar gåva, vi lever det nu. Livet är värdefullt och meningsfullt. I livet möter vi utmaningar, tuffa stunder och motgångar. Vi vill genom lärandet i skolan ge eleverna grunder för livet, både nu som barn och för framtiden som vuxna. 

Team – Gemenskap – Relationer

Genom grupparbeten, samtal, olika aktiviteter och utflykter förstärks både samarbetsförmågan, gemenskapen och relationerna mellan både elever och lärare. Vi ser detta som en viktig del för social utveckling, vänskap och välmående. 

Uppleva – Upptäcka – Skapa

Att uppleva, upptäcka och skapa är fantastiska sätt att både lära och utvecklas. Genom kreativa projekt, temadagar och studiebesök vill vi inspirera och stärka elevernas väg mot att nå sina mål. De får lära sig ta en idé från dröm till verklighet, känna den glädje och tillfredsställelse som det ger och få många nyttiga lärdomar i processen. 

Vill du ge ditt barn dessa grunder för livet?

Verkar detta vara en skola för er?
Gör en intresseanmälan här eller ring på telefon 0763-260820.
Vi ser verkligen fram emot att höra från dig/er!
Med vänlig hälsningar

Rektor Anna Eriksson och
Teamet på Segrande Liv Grundskola

Rulla till toppen