Utvärdering och kartläggning av Likabehandlingsplanen!

Hej! Hello! Hola!

Idag var det dags för vår utvärdering av vår Likabehandlingsplan. Vad hade varit bra? Vad hade varit mindre bra? Och framför allt – vad kan vi göra för att det ska bli ännu bättre?

Dagen startade med att vi alla gick igenom vad ordet likabehandling och värdgrund betydde. Alla elever fick säga vad de tänkte på. Därefter pratade vi om hur vi på vår skola arbetade för att få likabehandling i praktiken.

Efter rasten delades eleverna in i grupper. Där fick de besvara frågor om hur läsåret varit. Därefter fick de besvara frågor om vad de ville ha för målsättningar inför kommande läsår.

Mycket givande!

Hej då! Bye! Adios!
Rektor Annika Savelind

 

Posted by | View Post | View Group

Sök