Undervisning om sömnens betydelse!

Hej! Hello! Hola!

Idag besökte skolsköterskan klass F-5 och sedan klass 6-9. Hon pratade om sömnens betydelse och berättade om vad man ska tänka på vid förkylningstider!

Hej då! Bye! Adios!

Rektor Annika Savelind

Posted by | View Post | View Group

Sök