Undersökande arbetssätt

Nyfikenhet och lusten att själv vilja lära sig

…är en grundläggande och vital ingrediens vid all form av inlärning.

Därför arbetar vi mycket med att utgå från elevernas frågor och funderingar. Därifrån upptäcker och undersöker vi tills vi kommer fram till ett svar eller en lösning. Många gånger upptäcker vi att det faktiskt kan finnas flera olika svar, lösningar, möjligheter och perspektiv.

Vi tycker också det är väldigt viktigt att kunna utgå från den verklighet vi lever i.

Ingen bok, film eller klipp kan ersätta ett personligt möte med en annan människa. Därför bjuder vi som skola in en mängd olika spännande människor från olika kulturer, länder, folkgrupper, erfarenheter etc.

Posted by | View Post | View Group

Sök