Temadag om Samerna på Segrande Liv Grundskola idag

Hej! Hello! Hola!

Då var det temadag idag på skolan!
SAMERNA!

Samiska är ett av de fem minoritetsspråken i Sverige. Så varannan vårtermin har eleverna temadag om Samerna och varannan om Romerna. På höstterminen är det följande temadagar som alternerar: Judarna med sitt språk jiddish + Finnlandssvenskar/tornedalsfinnar.

Hej då! Bye! Adios!

Rektor Annika Savelind

 

Posted by | View Post | View Group

Sök