Temadag om Finlandssvenskar och Tornedalsfinnar!

Hej! Hello! Hola!

Då var det dags att starta upp skolan efter ett härligt höstlov!
Och det gjorde vi med en temadag kring Finlandssvenska och Tornedalsfinnar! Vartannat år arrangerar skolan temadag kring dessa nationella minoriteterna. Till våren är det åter dags för en temadag om Samerna!

Hej då! Bye! Adios!

Rektor Annika Savelind

Posted by | View Post | View Group

Sök