Teamkänsla

 

Dessert kockar

Skolans utgångspunkt är alltid att lärande
sker i samspel med andra

Lika viktigt som det är att vara en stark individ, lika viktigt tycker vi det är att kunna samarbeta och vara delaktig i ett team. Därför har vi som skola både 100-procentigt fokus på individen och 100-procentigt fokus på att varje individ ska kunna fungera och arbeta tillsammans med andra. Det är i relation med andra människor som lärande och kunskap utvecklas.

Läroplanens syn på lärande tar sin utgångspunkt i att eleverna lär sig i samspel med andra elever och vuxna i olika lärandemiljöer. Att organisera undervisningen så att den erbjuder möjligheter till samarbete med andra elever och med vuxna får därför stor betydelse. I det sociala samspelet kan vuxna uppmuntra eleverna och ge dem positiv respons vilket stödjer deras förutsättningar för lärande och hjälper dem att utveckla en positiv självbild.

Forskningen visar att en god undervisning kännetecknas av kollektivt lärande i en kommunikativ lärande miljö där eleverna lär av varandra.

Posted by | View Post | View Group

Artiklar och arkiv

Senaste nytt – arkiv

Sök