TACK till Jonas Helgesson!

Hej! Hello! Hola!

Under hösten har alla elever i 6-9:an läst Jonas Helgessons fantastiska bok ”Grabben i kuvösen bredvid”.

Ett stort tack till dig Jonas Helgesson för att du skrivit denna bok!

När eleverna läst ut boken skulle de förbereda ett muntlig framförande utifrån perspektivet hur boken hade berört och påverkat dem. Under en hel förmiddag höll alla elever sina muntliga framföranden med fokus på att berätta vad som gjort starkast intryck på dem och även att leda en diskussion med resten av klasskompisarna genom att ställa relevanta och reflekterande frågor. Det var en magisk förmiddag och läraren tillsammans med eleverna kom fram till att vi alla, efter denna förmiddag, såg på livet utifrån ett annat perspektiv och att vi kände större tacksamhet och glädje över denna gåva som livet är. Utvärderingen av dagen ledde till förslaget att eleverna skulle skriva brev till Jonas Helgesson och berätta vad hans bok betytt. Detta gjordes och breven skickades till Jonas Helgesson.

Ännu en gång – STORT TACK till dig Jonas!

Hej då! Bye! Adios!

Rektor Annika Savelind

Posted by | View Post | View Group

Sök