Studie- och yrkesvägledning

Förstelärare Nils Malmström samarbetar med rektor Anna Eriksson när det gäller studie- och yrkesvägledning för skolans elever. Välkommen att kontakta oss om ni har frågor.

Skolan och omvärlden

Vi jobbar kontinuerligt med att skapa kontakter med samhället och näringslivet som kan gynna våra elevers utbildning och utveckling. 

PRAO

Årskurs 8 och 9 har PRAO en vecka per läsår. Vi har kontakter med näringslivet i Höör men kan också hjälpa elever att hitta praktikplats på andra orter. 

Förberedelser och stöd för vidare studier

Varje läsår informerar vi elever i åk 8 och 9 om gymnasievalet och stöttar dem i deras väg mot vidare studier. Vi anordnar också besök som kan inspirera dem och förbereda dem inför deras val samt för livet efter grundskolan. 

Entreprenörskap

Varje år lägger vi in undervisning och projekt som anknyter till entreprenörskap och vad det innebär att starta och driva ett företag. Det kan handla om alltifrån att utveckla en affärsidé till vad som är viktigt att veta/kunna för att vara både en bra ledare och en bra medarbetare. 

Utdrag ur läroplanen:

“Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.” Lgr22 kap 2.6

Rulla till toppen