Engagerad personal

Det är viktigt för oss människor att det finns någon som ser en, lyssnar på en och tror på en. Därför har skolan anställt personal som brinner för att hjälpa varje elev till att blomma ut i sin fulla kapacitet.

Forskningen har kommit fram till att utmärkande för en undervisning av god kvalitet är att undervisningen anpassas till elevernas kunskapsnivå, att lärarna tror på sina elever, ger utmanande uppgifter, följer upp och återkopplar elevernas lärande och arbetar mycket med relationer.

På Segrande Liv Grundskola blir varje elev sedd, uppmärksammad och utmanad att ta nästa steg i sin utveckling.

Artiklar och arkiv

Senaste nytt – arkiv

Sök