Nöjda familjer

Tidigare elev

Jag ville bara säga tack… utan er hade jag inte varit där jag är idag.
All tid ni lägger ner går inte att visa tillräcklig tacksamhet…
Det var ni som höjde mitt självförtroende…
Ni fick mig att inse att jag var något, att jag är bra, att jag är bäst…
Innan jag kom till er skola var mitt självförtroende på noll… sedan höjde ni det.
Åh på grund av mitt självförtroende är jag där jag är idag…
Så återigen tack för allt ni har gjort och gör.

Rulla till toppen