Kreativ miljö

Kreativ och trygg miljö

Skolans kärna är en god och trygg arbetsmiljö, som skapas genom ett aktivt och dagligt arbete med värdegrunden och ett samspel i hur man förhåller sig till sig själv och andra.

Grundförutsättningen för allt lärande är att du som individ är trygg och kan vara dig själv. Känner du dig osäker och är orolig för vad andra människor ska tycka om dig, kommer ditt fokus att vara på det. Är du orolig över att du inte ska får vara med på rasten eller att någon ska säga negativa ord till dig, kommer du att ha svårigheter i att lära dig nästa kunskapsområde i matematiken, koncentrera dig på att vidareutveckla ditt skrivande eller att hålla ett muntligt framförande.

Skolans arbete med värdegrund och likabehandling är något som genomsyrar hela verksamheten. Personalen arbetar dagligen och aktivt tillsammans med alla elever med förhållningssätt, attityder mot varandra, vad som är okej och vad som inte är okej. Grundregeln på skolan vad gäller förhållningssättet mot varandra är att det endast är det som bygger upp som är okej. Det som bryter ner är inte okej. Detta innefattar kroppsspråk, tonfall, ironi, utfrysning med mera. Denna grundregel öppnar upp för varje individ att själv ta ansvar och lära sig vad som är rätt och fel. All problemlösning sker med utgångspunkten av att ställa reflekterande frågor till individerna, vilket gör att de själva får upptäcka och förändra sitt förhållningssätt mot sig själv och andra.

Får du lära dig hur du respekterar dig själv och andra människor och hur du hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt, kommer det att lägga en solid grund för din framtid.

Lgr 11 kapitel 1 Grundläggande värden:

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överenskommelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.”

Utomhusmiljö

Skolan ligger belägen på landet med en fantastisk natur. En bokskog med vattendrag gör det möjligt för eleverna att själva upptäcka djur- och växtlivet och på våren kan man njuta av ett hav av vitsippor.

Posted by | View Post | View Group

Artiklar och arkiv

Senaste nytt – arkiv

Sök