Individen i centrum

1Individ


Skolans utgångspunkt är alltid individen.

Mycket arbete läggs ner för att varje elevs personliga intressen och talanger skall tillvaratas och utvecklas.

Varje elev får kontinuerlig feedback och personlig handledning i vad nästa steg i deras utveckling är.

Uppdraget enligt läroplanen är att främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.

Posted by | View Post | View Group

Artiklar och arkiv

Senaste nytt – arkiv

Sök