Ett fantastiskt läsår 2013-2014!

Hej! Hello! Hola!

Läsår 2013-2014 har varit ett händelserikt, givande och utvecklande läsår.

Första skoldagen började med ”Hjältarna på fortet” och glassberg för alla elever och all personal.

Skolans relationer och utbyte

En gång i månaden under höstterminen och första delen av vårterminen deltog skolans rektor i samarbetsmöten mellan Höörs barn- och utbildningschef och rektorer för de fristående skolorna i Höörs kommun.

Under hela läsåret fortsatte även skolans rektor att ha kontinuerliga regelbundna träffar med de rektorer som bildat en basgrupp under rektorsutbildningen.

Vid några tillfällen under vårterminen besökte rektorn tillsammans med några lärare några föreningar för att presentera skolan.

Studiebesök och temadagar under höstterminen 2013

Den 22-23 augusti hade skolans tre klasser en hajk.

F-2:an hade sin hajk vid lägerplatsen nära granskogen, inte långt från skolan. Efter tältuppsättning och en välbehövlig fika var det dags att gå på en spännande långutflykt i skogen med matsäck på ryggen. I skogen fick eleverna bland annat träna samarbete genom olika utmaningar på vägen. Uppdragen var att ta sig över vattendrag, knyta knopar och göra en barkbåt som de sedan tävlade med i ån. Djuren i skogen utforskades också, främst myror och grodor.

Tillbaka från skogen blev det grillning av korv, marshmallows och bananer och eleverna fick också måla sina egna myror.

Efter övernattningen i tält var det dags för frukost ute, tältrivning och lekar. Sen bar det av till en å där djurlivet undersöktes med håv. Hajken avslutades med en god lunch tillsammans.

Under 3-6:an hajk fick eleverna vandra från Bandsjön utanför Riseberga till Räfshalen, som är en slåtteräng med många växter och insekter. Där fick eleverna lyssna på Roland från Klippanbygdens natur. Därefter fick eleverna klättra upp på Juskhall, som är en gammal vulkan. Efter bad, lekar och tävlingar övernattade alla i tält under bar himmel.

Temat för 7-9:ans hajk var ”Havet” och eleverna fick åka till Båstad och Bjäre halvön.
Eleverna fick göra fältstudier i ämnena geografi och biologi i Hovshallar. De fångade och artbestämde olika djur och växter i havet såsom krabbor, maneter, tångräkor och olika former av alger. Efter fältstudierna vid havet åkte klassen tillbaka till Båstad där de fick promenera längs en sandstrand och ut på en pir. Under tiden författade de dikter om havet som de också kompletterade med bilder de tog.
Efter kvällsmaten fanns det möjligheter för dem som önskade att fiska i havet utanför Båstad.
På fredagen besöktes utställningen om Hallandsåstunneln.

Under F-2:ans temadag i träslöjd fick eleverna tillverka varsin elefant av en träkloss.

Under 3-6:ans och 7-9:ans temadag kring ekonomi fick eleverna studera en fiktiv familjs cash-flow (likviditetsbudget) per månad.

När 7-9:an hade sin temadag kring ”Framtidsdrömmar och yrkesvägledning fick eleverna använda sig av Statistiska Central Byråns hemsida. Där finns en sökfunktion där man kan ta reda på löner för ett stort antal yrkeskategorier. Eleverna fick själva kolla upp 10 valfria yrken och se hur lönerna låg till och skillnaden mellan män och kvinnor. Efter detta fördes en kort diskussion utifrån vad de hittat. Dels var flera elever överraskade över hur mycket vissa yrken faktiskt tjänar i månaden. De kom också fram till att i nästan alla yrken de tittat på tjänade män mer än kvinnor vilket vi också diskuterade om vad det kan bero på. De fick sedan titta på sambandet mellan utbildning och lön och vi diskuterade begrepp som livslön.

Under 4-6:ans temadag kring ”Framtidsdrömmar och yrkesvägledning” fick eleverna diskutera olika faktorer som kan påverka vid val av ett yrke. Eleverna fick också undersöka lönenivån inom olika yrken och göra ett test där de var och en fick vägledning i vilken yrkesgrupp som skulle kunna passa just dem.

Torsdagen 17 oktober hade åk F-2 en kul eftermiddag då de fick spela olika brädspel tillsammans. Det var strategispel som Othello och andra spel där koncentrationen testades. Hela klassen blev till sist engagerade i spelet ”Together” där lagen skulle lösa olika uppdrag tillsammans. Det blev en bra träning i att samarbeta i lag.

24 oktober var det sex och samlevnad på schemat för åk 5-6. Eleverna hade vid ett tidigare tillfälle fått i uppgift att skriva anonyma frågor på sådant de undrade över eller förslag på vad de ville ta upp. Lektionen utgick sedan ifrån dessa frågor och förslag där alla elever var delaktiga i diskussionen.

Onsdagen den 20 november hade åk 7-9 en eftermiddag med sex och samlevnad på schemat. Eleverna hade vid ett tidigare tillfälle skrivit anonyma frågor på sådant de undrade över och/eller förslag på vad de ville diskutera under sex och samlevnadsdagen. Under första passet var klassen uppdelad i en killgrupp och en tjejgrupp där de kunde diskutera de frågor som de endast ville ta upp i den mindre gruppen. Därefter diskuterade hela klassen tillsammans resterande frågor. Eleverna uppskattade dessa diskussioner.

I år handlade Kemins dag om vattenrening och om hur dialys fungerar. Dessa experiment fick klass F-2 och klass 3-6 genomföra.

På experimentdagen för F-2:an var det åter besök av Draken Berta som visade hur man gör bubbelbrus eller draktandkräm. Sedan fortsatte eleverna med att bygga en vulkan med trolldeg och bubbelbruset fick bli lava.

En elev kom med en fråga från Hjärnkontoret om vilket håll vattnet snurrar ner i avloppet. Vi bestämde oss för att undersöka det och med lite karamellfärg i vattnet kunde vi se det. Eleverna gjorde sedan teckningar på hur vattnet snurrade.

Under sin temadag i textilslöjd fick eleverna i F-2:an tillverka varsin reflexfigur.

Den 8:e november hade åk F-2 en språkdag. Hela förmiddagen var det engelska på schemat. Denna dag hade eleverna med sig gosedjur som de berättade om för klassen på engelska. Andra aktiviteter var leken ”Rita, gissa, spring” och att göra charader på olika sporter.

Den 7:e november var det dags för åk 7-9 att ha sin språkdag.  Under största delen av dagen talades det engelska. Under språkvalstimmarna varvades språket mellan spanska och engelska eller tyska och engelska. Dagen innehöll bland annat filmklipp, läsning och samtal.

Fredagen den 15 november hade 3-6:an sin språkdag. Denna dag pratades det en del engelska som de äldre eleverna översatte till de yngre eleverna. Under lunchen satt hela klassen tillsammans och åt lunch samtidigt som de pratade engelska med varandra. Svårare ord och meningar översattes till svenska.

I slutet av höstterminen hade samtliga klasser en temadag om Judarna och jiddisch utifrån de nationella minoriteterna. F-2:an fick bland annat lyssna på en sång på jiddisch och pröva på att dansa en judisk ringdans till sång på jiddisch. Eleverna i 3-6:an fick också lyssna på en sång på jiddisch och de fick även titta på en film om några barn som firade judiska högtider i Sverige. 7-9:an fick bland annat titta på ett program från UR.

Årets nobelfest blev åter en succé. Elever från årskurs 9 var värdar för festen och eleverna i årskurs 7-9  var ansvariga för tillagningen av mat.

Under festen fick personalen och eleverna njuta av fantastiska uppträdanden och bidrag från olika elever. Festen avslutades med diplomutdelningen till samtliga elever och samtlig personal.

Dagen innan julavslutningen arrangerade skolan en pysseldag för alla elever.

Eleverna fick själva välja vilket julpyssel de vill göra utifrån olika inspirationsmaterial såsom papper, filttyg, garn, pärlor och ståltråd. De yngre eleverna fick även baka pepparkakor och chokladbullar. Stora delar av dagen ägnades även åt att träna inför den kommande julavslutning.

Under årets julavslutning bjöd eleverna i samtliga klasser på fantastiska bidrag.

Ramen kring 7-9:ans bidrag bestod i att öppna olika luckor i en adventskalender. En del av eleverna hade själva spelat in och redigerat en film med roliga och annorlunda nyheter. De bjöd även på en sketch om när Zlatan besökte tandläkaren. Inslag från Postkodmiljonären och uttagningen till Idol dramatiserades också. Som avslutning fick publiken njuta av två episoder från Djungelboken. Det var sång, dans och drama till både Elefantmarschen och Apans sång.

3-6:ans inslag bestod i att spela och sjunga låten ”Let her go” av Passenger. Några andra elever spelade och dansade till Michael Jacksons ”Black or white”. Hela klassen hade tränat in ett avsnitt från underhållningsprogrammet ”Hela Sveriges fredag”. En elev sjöng ”Gold” av Britt Nicole. Och sedan bjöd eleverna även på sketchen ”Bragden i Berlin” som Partaj gjort. Allt avslutades med en enda stor allsång, där eleverna bjöd in publiken att sjunga ”Lalalalalalala” från TV4:as programserie”Solsidan”.

F-2:ans bidrag på julavslutningen var X-Factor med programledare och jury, där alla eleverna uppträdde med olika nummer. Det första numret var ”I min värld” med Violetta, det andra numret var från ”Macken” med sången ”Roy och Roger” och det sista numret var från barnprogrammet ”Fem myror” där de framförde ”Framåt och bakåt-baletten”. F-2:an avslutade sitt härliga framträdande med glädjeyra till Avicii:s ”Wake me up”.

Studiebesök och temadagar under vårterminen 2014

Torsdagen den 23 januari hade skolan besök av två gymnasieelever, Lisa och Filippa som berättade om Kina och om sin resa dit. Lisa och Filippa hade varit i Kina med sin klass för att under 3 veckor besöka skolor och lära sig mer om landet Kina. De berättade för eleverna bland annat om barn som blivit lämnade av sina föräldrar för att klara sig själva medan föräldrarna arbetade på annan ort. Deras bilder och berättelser berörde verkligen och eleverna visade intresse och ställde många frågor.
Lisa och Filippa var på skolan hela dagen och hade lektioner med alla klasser var för sig, för att kunna möta de olika åldrarna på deras nivå.

31 januari hölls ANDT-undervisning för eleverna i åk 5-6 och 7-9.

I åk 5-6 fick eleverna prata om alkohol och tobak, vad det är för något, vad det gör med kroppen med mera. Eleverna fick ställa frågor och efteråt fick de skriva ner sina synpunkter och funderingar.

I åk 7-9 gjordes först en genomgång kring alkohol, narkotika, dopning och tobak. Eleverna fick prata om vad det består av, vad det gör med kroppen och hur vanligt användandet är. Eleverna fick diskutera olika sätt att stå emot grupptryck, alkoholmonopolet, åldersgränser och åsikter kring alkoholdrickande dryftades.

Åk 7-9 hade en eftermiddag med sex och samlevnad på schemat den 25 februari. Eleverna hade i förväg fått skriva anonyma frågor på sådant som de ville diskutera eller få svar på. Första delen var killar och tjejer uppdelade i respektive grupp och därefter var hela klassen tillsammans. Killarna och tjejerna fick också i uppdrag att lista de tio viktigaste egenskaperna hos sin drömkille/drömtjej. Utifrån dessa egenskaper fördes sedan en diskussion i klassen.

Åk 5-6 hade en förmiddag med sex och samlevnad på schemat onsdagen den 26 februari. Även här hade eleverna i förväg fått skriva anonyma frågor på sådant som de undrade över. Förmiddagen började med att prata om och besvara dessa frågor tillsammans. Sedan fick eleverna göra en övning som heter ”Heta stolen”. Den går till så att eleverna sitter i en ring och får höra ett påstående och om de håller med om påståendet ska de sätta sig på en tom stol i ringen. Utifrån detta blir det sedan tillfälle för diskussioner. De fick också göra en ”fyra hörns övning”. Där blir en situation beskriven och eleverna får sedan välja hur de skulle göra i den situationen. De har fyra olika alternativ att välja mellan. Även här blev det bra diskussioner om bland annat relationer och kommunikation. Förmiddagen avslutades med en utvärdering där varje elev fick säga vad de tyckte var bra, mindre bra och vad de tyckte kunde bli bättre till nästa gång.

Vårens temadag kring Framtidsdrömmar och yrkesval med eleverna i 3-6:an handlade om jobbintervjuer. Först fick eleverna se en kort film om vad man kan tänka på om man ska på en jobbintervju. Sedan fick de spela ett spel från TCO om jobbintervjuer. De arbetade två och två där en var arbetsgivare och den andre arbetssökande. De fick dra olika kort där deras rollers karaktär, intressen och andra förutsättningar fanns beskrivna.
De elever som sedan ville fick spela upp sin jobbintervju för klassen och därefter gav de andra feed-back på vad som var bra, vad man kunde ha förbättrat eller vad man kunde tänka på till nästa gång.

Den 4 mars åkte klass F-2 till Höör för att vara med på ”En resa i Rymden” med Peter Hemborg från Tycho Brahe observatoriet i Oxie. Det blev en resa bland planeterna i vårt solsystem. Sedan fick eleverna rita  rymdkonst som skulle skickas in till och komma med på en rymdutställning på Stiftsgården Åkersberg i Höör.

Tisdagen den 4 mars hade åk 7-9 ett lektionspass om skönhetsideal och kroppsfixering. Lektionen började med att eleverna fick se filmen ”Utseende” som bland annat handlade om hur modefotografer förändrar bilder genom retuschering.
Efter filmen diskuterades hur vi påverkas av skönhetsidealen i medierna. Eleverna fick sedan se olika reklambilder på personer. Utifrån bilderna fick de fundera över följande frågeställningar:

* Vad vill bilden förmedla/sälja?

* Finns det ett dolt budskap?
Därefter fick varje elev presentera ”sin” bild och ge sin syn på vad bilden föreställde och vad den ville sälja.

Vårens temadag kring Framtidsdrömmar och yrkesval med eleverna i 7-9:an handlade om gymnasieskolan och om studier på högskola. Eleverna fick bland annat bläddra i och läsa broschyrer från olika branschorganisationer, gymnasieskolor och högskolor. Det hela avslutades med en kort resumé och diskussion på vad varje elev läst och lärt sig.

Den 17 mars hade alla klasser en temadag kring den nationella minoriteten romerna.
F-2:an fick använda sig av den interaktiva sidan www.romernashistoria.se där de bland annat kunde se hur en romsk husvagn såg ut på 1940-talet och där eleverna kunde klicka på olika föremål och symboler för att få information. De tittade också på romska kläder samt fick prova på att räkna på romani chib. Avslutningsvis diskuterades diskriminering och hur olika grupper blivit diskriminerade genom historien och även hur diskriminering ser ut i dag.

Eleverna i 3-6:an använde sig också av www.romernashistoria.se och de tittade även på hur romernas situation såg ut i olika länder. Romernas historia diskuterades. Sedan ville eleverna prata om det de hört i media dels om polisens register över romer och dels om romer från Rumänien som tigger i Sverige. Eleverna i 7-8:an fick börja med att lyssna på romsk musik från Ungern. Sedan högläste läraren ett avsnitt om hur det var att växa upp som rom på 1940-talet ur boken ”Ett fördrivet folk” en antologi om förtryck och diskriminering av romer och resande, utgiven av Forum För Levande Historia. Sedan fick eleverna själva fördjupa sig i olika teman såsom romernas historia och ursprung, romsk kultur, romernas situation i Sverige idag och den romska flaggan. Efter att de sökt fakta på nätet blev det en gemensam muntlig redovisning och diskussion kring vad de kommit fram till.

Fredagen den 21 mars åkte åk F-2 på en isshow som Höörs konståkningsklubbs arrangerade. Temat för föreställningen var ”Musikresan” och det var fartfylld underhållning med känd musik från förr till nutid. Det var show med hög klass från början till slut. Att två elever från klassen var med och uppträdde gjorde föreställningen ännu mer spännande.

Tisdagen den 13 maj hade åk F-3 och 5-6 en friluftsdag. För F-3:an gick färden först till en lekplats i Hörby med skate-banor, basketplan, fotbollsplan mm. Här blev det först fika och sen fick eleverna rasta av sig ordentligt med inlines och sparkcyklar. Därefter fortsatte friluftsdagen på Fulltofta Naturcentrum. Det blev grillning av hamburgare och sen lek både i  naturen och inne  i den kreativa utställningen.

För eleverna i åk 5-6 innehöll deras friluftsdag cykling. Det blev en runda på 2-3 mil och mitt på dagen grillades det hamburgare och spelades fotboll på Färingtofta idrottsplats.

3-4 juni genomförde klass 7-9 en hajk med övernattning i tält. Eleverna vandrade på Skåneleden från Frostvallen till Bjeveröd. Under hajken fick eleverna genomgöra olika aktiviteter som de tidigare planerat med inriktning på friluftsliv inom ämnet Idrott och Hälsa. På kvällen hade elever och lärare gemenskap kring lägerelden och de som ville hade möjlighet att fiska.

Slutligen var det då dags för skolavslutning

Skolavslutningen den 10 juni var en trevlig fest med fantastiska bidrag från alla elever, föräldrar, personal och skolans styrelse.

F-2:ans bidrag till årets skolavslutning började med att eleverna dansade pardans till låten ”The story of my life”. Därefter bjöd klassen på en kavalkad av sång och dansframträdanden där de visade hög klass och stor talang. Det var bland annat sång och dans till låtarna ”This is me”, ”Waka waka”, ”Roar” och ”Den där shonnen”. Programmet var varierande med allt från lekfarbrorn Farbror Frej till breakdance till Dotses musik. F-2:ans bidrag avslutades med dans till låten ”Happy” där eleverna även åkte sparkcykel och inlines.

3-6:an bjöd på dans och drama till låten ”Tsunami” och de visade en film de gjort själva. Avslutningsvis sjöng en elev en ballad.

7-9.ans bidrag inleddes med ett framträdande till låten Diggiloo. Sedan bjöd de på sketcher både från Parlamentet och SNN News. Det bjöds på sång där två elever sjöng och spelade och där de utmanade föräldrarna i en tävling i dans och sång.

Hela klassen hade även gjort en fantastisk film som de visade. Allt detta avslutades med att hela klassen dansade till låten ”A sky full of stars” med Coldplay.

Årets niondeklassare tackades av och alla lyckönskade dem.

Vi ser fram emot ett nytt spännande läsår 2014-2015

De punkter vi skrivit upp under rubriken ”Förslag till mål och åtgärder för kommande läsår 2014-2015” kommer skolan att använda sig av i nästa läsårs verksamhetsplan.

Vi ser alla fram emot ett nytt och givande läsår 2014-2015.

Men först en lång, solig och härlig sommar!

Trevlig sommar!

Hej då! Bye! Adios!
Rektor Annika Savelind

 

Posted by | View Post | View Group

Sök