Då var vi igång igen!

Hej! Hello! Hola!

Måndagen den 18 augusti började alla elever på Segrande Liv Grundskola ett nytt läsår.

Förmiddagen ägnades åt roliga aktiviteter tillsammans. Först fick eleverna testa på att spela fotboll med strutar framför sina ögon. Det såg väldigt roligt ut!

Därefter blev eleverna indelade i olika teamgrupper där de fick testa på golf, full fart över bron, att äta godissnören, kex och sedan kunna vissla och att ta sig igenom en stor knop tillsammans.

Sedan träffades hela skolan inne i restaurangen och då bjöd rektorn tillsammans med lärarna på ett spektakulärt drama i form av att en regissör dirigerade skådespelarna till att spela på olika sätt. Alla eleverna skrattade, äldre som yngre!

Efter rasten träffades alla elever igen vid den stora lägerelden och alla fick göra sitt egna pinnbröd med smör, socker och kanel. Det smakade utomordentligt gott!

Därefter fick eleverna lyssna på den fantastiska berättelsen ”Vårvisan” som Tove Jansson skrivit. Samtal om Tove Janssons 100-årsjubileum fördes också!

Efter lunch med älgkebab och chokladpudding träffades eleverna i de olika klasserna!

Dagen avslutades med glassberg!

Hej då! Bye! Adios!

Rektor Annika Savelind

Posted by | View Post | View Group

Sök