Archive for september, 2015

Skolinspektionens beslut ”Skolenheten uppfyller författningarnas krav”

Skolinspektionens beslut ”Skolenheten uppfyller författningarnas krav”

Idag kom Skolinspektionens beslut efter deras bastillsyn av vår skola!

Ett litet utdrag från Skolinspektionens beslut:

”Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att skolenheten uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats. Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen i Segrande Liv Grundskola.”

Posted by | View Post | View Group

Sök