Archive for april, 2015

Spanien!

Hej! Hello! Hola!

Idag hade eleverna i 7-9:an sin temadag om Spanien!
Det var eleverna som hade fått förbereda sig för att berätta om detta land.
Och i slutet överraskade läraren med något gott från Spanien! Mums!

Mycket uppskattat!

Hej då! Bye! Adios!

Posted by | View Post | View Group

Utvärdering och kartläggning av Likabehandlingsplanen!

Hej! Hello! Hola!

Idag var det dags för vår utvärdering av vår Likabehandlingsplan. Vad hade varit bra? Vad hade varit mindre bra? Och framför allt – vad kan vi göra för att det ska bli ännu bättre?

Dagen startade med att vi alla gick igenom vad ordet likabehandling och värdgrund betydde. Alla elever fick säga vad de tänkte på. Därefter pratade vi om hur vi på vår skola arbetade för att få likabehandling i praktiken.

Efter rasten delades eleverna in i grupper. Där fick de besvara frågor om hur läsåret varit. Därefter fick de besvara frågor om vad de ville ha för målsättningar inför kommande läsår.

Mycket givande!

Hej då! Bye! Adios!
Rektor Annika Savelind

 

Posted by | View Post | View Group

Naturguidning på Segrande Liv idag!

Hej! Hello! Hola!

Idag har vi besök igen!
Idag är det Esther Fröjdegård som besöker oss!
Hon ville gärna göra sitt examensarbete på vår skola.
Det gjorde hon genom att arrangera en naturguidning för de yngre eleverna.

Mycket roligt!

Stort tack till Esther Fröjdegård!

Hej då! Bye! Adios!
Rektor Annika Savelind

 

Posted by | View Post | View Group

Temadag om Uganda

Hej! Hello! Hola!

Idag har vi besök av Lisa Stiberg, som precis kommit hem från Uganda.
Där har hon varit i 6 månader som volontär.

Idag är hon och besöker vår skola för att berätta för eleverna det hon varit med om och det hon fått erfara.

Tack Lisa Stiberg!

Hej då! Bye! Adios!
Rektor Annika Savelind

 

 

Posted by | View Post | View Group

Sök